شرایط اخذ نمایندگی

شرایط اخذ نمایندگی شرکت مدیران خودرو

حداقل شرایط مورد نیاز جهت تکمیل فرم تقاضا به شرح ذیل می باشد:
مساحت کل ملك :حداقل ۱۰۰۰ متر مربع ( به جز مناطق خاص در شهرهای بزرگ )
 • مساحت کل ملك :حداقل ۱۰۰۰ متر مربع ( به جز مناطق خاص در شهرهای بزرگ )
 • برِ ملك :حداقل ۲۰ متر
 • فضای نمایشگاهی : حداقل ۲۰۰ متر مربع فضای مسقف جهت نمایشگاه (با عرض حداقل ۱۵متر در مجاورت یکی از خيابانهای اصلی يا معابر پر تردد)
 • فضای تعمیرگاهی : حداقل ۷۰۰ مترمربع فضای تعمیرگاهی آماده (مجهز به سوله)
 • فضای اداری : حداقل۱۰۰ مترمربع ( پذيرش ، انتظار مشتريان ، مديريت، اتاق کارشناس فنی و انبار )
 • موقعيت ملك :واقع در خيابان اصلی با فاصله مناسب حداقل ۵ کیلومتر از نزديك ترين نمايندگی مدیران خودرو ( بجز موارد خاص طبق نظر شرکت مدیران خودرو)
 • وضعيت مالكيت :سند ششدانگ به نام متقاضی و يا اجاره نامه ۵ ساله محضری به نام متقاضی
 • وضعيت نظام وظيفه (آقايان) :داشتن كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم
 • مدرك تحصيلی :داشتن مدرك تحصيلی ديپلم و يا بالاتر ( اولويت با مدارك بالاتر می باشد.)
 • سوابق :دارا بودن تجربه و تخصص در یکی از زمینه های تعمیرات خودرو، فروش خودرو، فروش لوازم یدکی و مدیریت شرکتها و مراکز خدماتی، درغیر اینصورت اولویت با متقاضیان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر خواهد بود.
 • توان سرمايه گذاری : دارا بودن توانایی مالی کافی جهت اجرای استانداردهای مورد نظر شرکت مدیران خودرو
 • سن متقاضی : حد اكثر سن ۵۵ سال ( اشخاص حقيقی)
 • وثيقه ملكی : توانايی ارائه وثيقه ملكی به ميزانی كه شركت تعيين نمايد.
* لطفا ًدر صورت دارا بودن شرایط فوق نسبت به ثبت درخواست اقدام فرمائید. *
تذکر ۱ :در صورت نداشتن شرايط فوق درخواست جنابعالي قابل بررسی نبوده و هيچگونه پاسخی ارسال نخواهد شد.
تذكر۲ :ارسال اطلاعات و شرایط متقاضی برای اخذ نمایندگی هيچگونه تعهدی مبنی بر اعطاء امتياز نمايندگي براي شركت در بر نخواهد داشت.
تذكر۳ : هزینه های استاندارد سازی ، نصب تابلو و تهيه كليه ملزومات و تجهیزات بر عهده شخص متقاضی می باشد.
پیگیری تقاضا

دفتر مرکزی تهران