تعمیرگاه مرکزی

 

تلفن پذیرش ، نوبت دهی  و پیگیری خودرو: 02147651
 
پست الکترونیک شرکت  خدمات پس از فروش: mvs@mvmco.ir
شماره ارتباط پیامکی با خدمات پس از فروش: 02144183511
 
پست الکترونیک تعمیرگاه مرکزی: MVS100@mvmco.ir

نشانی: کیلومتر 14 جاده ی مخصوص کرج - جنب بیمه ایران - کوچه 46

مشتریان گرامی، به منظور بهره برداری از خدمات تعمیرگاه مرکزی مدیران خودرو خواهشمند است طی تماس با امور پذیرش این تعمیرگاه نسبت به تعیین وقت قبلی مطابق با جدول زمانی ذیل همکاری لازم مبذول دارند.

ساعت روزهای هفته عنوان
7:30-10:30 شنبه تا چهارشنبه

پذیرش خودرو

10:30-15:30 شنبه تا پنجشنبه پیگیری تعمیرات
10:30-17:00 شنبه تا چهارشنبه  
8:30-12:00 پنجشنبه ترخیص خودرو

 

* جهت پذیرش خودرو در این تعمیرگاه، رزرو الزامی است.