شرایط فروش

فروش نقدی محصولات ام وی ام

شرایط فروش اعتباری محصولات ام وی ام با استفاده از تسهیلات شرکت خودران وفا به صورت منعطف

شرایط فروش فوری اقساطی محصولات MVM از محل تسهیلات شرکت واسپاری بانک ملت (تعداد محدود)

شرایط فروش اعتباری خودرو New MVM 315 Sport Excellent با استفاده از تسهیلات شرکت خودران وفا به صورت منعطف

شرایط فروش فوری نقدی خودرو 315 Sport Excellent