تعمیرگاه مرکزی

مشتریان گرامی، بمنظور بهره برداری از خدمات تعمیرگاه مرکزی مدیران خودرو خواهشمند است طی تماس با امور پذیرش این تعمیرگاه، نسبت به تعیین وقت قبلی همکاری لازم معمول فرمایید.                                                                  

تلفن پذیرش ، نوبت دهی  و پیگیری خودرو: 91-44197987 04-44182203 10-44182209
 
پست الکترونیک شرکت  خدمات پس از فروش: mvs@mvmco.ir

پست الکترونیک تعمیرگاه مرکزی: cws@mvmco.ir

نشانی: کیلومتر 14 جاده ی مخصوص کرج - جنب بیمه ایران - کوچه 46

مشتریان گرامی، به منظور بهره برداری از خدمات تعمیرگاه مرکزی مدیران خودرو خواهشمند است طی تماس با امور پذیرش این تعمیرگاه نسبت به تعیین وقت قبلی مطابق با جدول زمانی ذیل همکاری لازم مبذول دارند.

 

عنوان


 

 

روزهای هفته


 

 

ساعت


 

پذیرش خودرو


 

شنبه تا چهارشنبه


 

7:30 - 10:30


 

پیگیری تعمیرات


 

شنبه تا پنجشنبه


 

10:30 - 15:30


 

ترخیص خودرو

شنبه تا چهارشنبه


 

10:30 - 17


 

پنجشنبه


 

8:30 - 12


 

 

* جهت پذیرش خودرو در این تعمیرگاه، رزرو الزامی است.