لیست اخبار و رویدادها

سه جایزه حضور در جام جهانی روسیه برای سه خریدار خوش شانس

در ادامه کمپین "هیجان جام‌جهانی با مدیران خودرو"

۲۱ آذر ۱۳۹۶ | ساعت ۰۵:۰۹

قسمت چهارم - لذت جنگل نوردی با ایکس33اس

باران پاییزی، رانندگی آفرود در مسیر کوهستانی-جنگلی، مسابقه، هیجان، بازگشت

۰۶ آبان ۱۳۹۶ | ساعت ۰۱:۰۸

قسمت سوم - لذت جنگل نوردی با ایکس‌۳۳ اِس

پاییز فصل هزار رنگ

۰۵ آبان ۱۳۹۶ | ساعت ۰۲:۰۸

امدادخودرو ایران | به صورت شبانه روزی در خدمت مشتریان خود می باشد. تلفن ۰۲۱۴۷۶۵۱