لیست اخبار و رویدادها

حمل رایگان کلیه خودرو ها در طرح امداد نوروزی 97 مدیران خودرو

آمادگی 100 پایگاه امداد جاده ای مدیران خودرو در سراسر کشور

۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | ساعت ۰۶:۱۲

سال نو، چهره نو

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | ساعت ۰۷:۱۲

شروعی دوباره، هیجانی نو

۰۸ اسفند ۱۳۹۶ | ساعت ۰۶:۱۲

امدادخودرو ایران | به صورت شبانه روزی در خدمت مشتریان خود می باشد. تلفن ۰۲۱۴۷۶۵۱