هشدار به مشتريان مديران خودرو

اخيراً عده اي سودجو طي تماس با مشتريان محترم و با معرفي خود از سوي شرکت مديران خودرو با عناوين مختلف، مانند:
۰۳ بهمن ۱۳۹۵ | ساعت ۰۴:۱۱
هشدار به مشتريان مديران خودرو

اخيراً عده اي سودجو طي تماس با مشتريان محترم و با معرفي خود از سوي شرکت مديران خودرو با عناوين مختلف، مانند: بازرسي مديران خودرو، امدادمديران خودرو و ...... اقدام به هدايت و تشويق مشتريان درخصوص پرداخت مبالغي درقبال ارائه خدمات ويژه امداد، عضويت و تمديد کارت امداد و..... مي نمايند. ازاينرو شرکت مديران خودرو تاکيد مي­نمايد که شماره معتبر شرکت مديران خودرو، اعم ازامداد و ديگر واحدها 02147651 مي­باشد، لذا اطلاع ­رساني مي­گردد در صورت تماسهاي متفرقه از پرداخت هرگونه وجه خودداري نمائيد.

نظرات

نظر دهید

نظر خود را در مورد این مطلب بگذارید .