مديران خودرو، زير پاي المپيکي ها

شرکت مديران خودرو همواره حمايت از ورزشکاران و صنعت ورزش را در برنامه هاي مسئوليت اجتماعي خود قرار داده است. اين شرکت در دوره قبلي المپيک لندن چندين دستگاه خودرو را به پاس شادکردن دل مردم به افتخار آفرينان المپيک تقديم کرد. اين بار نيز طبق سنت، شرکت مديران خودرو به عنوان حامي ورزشکاران، طي مراسمي از مدال آوران المپيک ريو تقدير و به هر كدام از انها يک دستگاه خودرو اهدا کرد
۲۲ آذر ۱۳۹۵ | ساعت ۰۳:۰۹
مديران خودرو، زير پاي المپيکي ها

شرکت مديران خودرو همواره حمايت از ورزشکاران و صنعت ورزش را در برنامه هاي مسئوليت اجتماعي خود قرار داده است. اين شرکت در دوره قبلي المپيک لندن چندين دستگاه خودرو را به پاس شادکردن دل مردم به افتخار آفرينان المپيک تقديم کرد. اين بار نيز طبق سنت، شرکت مديران خودرو به عنوان حامي ورزشکاران، طي مراسمي از مدال آوران المپيک ريو تقدير و به هر كدام از انها يک دستگاه خودرو  اهدا کرد.

اين مراسم كه ظهر روز ششم مهر در هتل المپيک تهران برگزار شد  با حضور و پذيرايي از مدال آوران المپيک ادامه پيدا کرد و مديران اين شرکت با تشريفات سوئيچ خودروهاي MVM را به ورزشکاران تقديم کردند.
شرکت مديران خودرو به برندگان مدال طلا، آقايان کيانوش رستمي، حسن يزداني، سهراب مرادي خودروي ام وي ام 315 اسپورت، مدال آور نقره جناب آقاي کميل قاسمي315صندوقدار و همچنين مدال آوران برنز آقايان سعيد عبدولي، قاسم رضايي، حسن رحيمي و سرکار خانم کيميا عليزاده خودروي ام وي ام 110 اسپورت اهداء کردهمچنين اين شرکت طي اقدامي تحسين برانگيز با توضيح اينکه بهداد سليمي از ديد تمامي ايرانيان قهرمان است يک دستگاه خودرو MVM 315
اسپرت نيز به اين ورزشکار تقديم کرد.

نظرات

نظر دهید

نظر خود را در مورد این مطلب بگذارید .