با 20 مليون چه خودروهايي مي توان خريد؟

با 20 مليون چه خودروهايي مي توان خريد؟
۰۲ بهمن ۱۳۹۵ | ساعت ۱۰:۱۱
با 20 مليون چه خودروهايي مي توان خريد؟
 

با ??ميليون تومان چه خودروهايي مي توان سوار شد؟
 

در حال حاضر کسي که ??ميليون تومان براي خريد خودرو پس انداز کرده باشد، گرچه فقط براي صفر سواري انتخابي جز پرايد ندارد، اما با اين حال مي تواند از خريد خودروي صفر منصرف شود و به خودروهاي دست دوم و دست چندم روي آورد.
زماني که محمود احمدي نژاد، دولت نهم را تحويل گرفت قيمت پرايد در حول و حوش ?ميليون تومان نوسان مي کرد اما ناگهان درست در زماني که وي بايد دولت را تحويل دهد، قيمت پرايد ارزان قيمت ترين خودروي داخلي به ??ميليون تومان رسيده است؛ يعني افزايشي ? برابري. همين گران شدن ناگهاني خودرو در اواخر سال ??، باعث شد تا خيلي از افرادي که قصد خريد سمند يا ساير خودروهاي ساخت داخل را داشتند از قافله عقب بمانند و دستشان از خريد خودروهاي صفر داخلي کوتاه بماند.
در حال حاضر کسي که ??ميليون تومان براي خريد خودرو پس انداز کرده باشد، گرچه فقط براي صفر سواري انتخابي جز پرايد ندارد، اما با اين حال مي تواند از خريد خودروي صفر منصرف شود و به خودروهاي دست دوم و دست چندم روي آورد.
mvm از نوع ??? آن، يکي از گزينه هاي پيش رو براي خريد يک خودروي دست دوم زير ??ميليون توماني است. براي مثال مدل ?? اين خودرو، در حدود ??ميليون تومان در بازار مبادله مي شود. مدل ?? تا ?? اين خودرو نيز در حدود ?? تا ??ميليون تومان قيمت دارد.
درحاليکه پرايد ???sl در سال ?? در بالاترين حالت ??ميليون تومان قيمت داشت که اکنون قيمت اين خودروي ساخت سال ?? به قيمت ??ميليون تومان به فروش مي رسد. قيمت مدل sx اين پرايد نيز اگر در سال ?? ساخته شده باشد، در حدود ?? تا ??ميليون تومان است.
اگر با بودجه کمتر از ??ميليون تومان قصد پرايد سواري داريد بهتر است به سراغ دست دوم هاي صبا و ??? برويد. پرايد ??? مدل سال ??، ?ميليون و ???هزار تومان تعيين شده است. اين در حاليست که قيمت مدل هاي سال ??اين خودرو تا ??ميليون تومان نيز مي رسند.
با بودجه ?ميليون تومان نيز مي توانيد پرايدي را براي سوار شدن بخريد اما براي اين کار بايد به سراغ مدل هاي دهه هفتاد پرايد برويد تا با ? يا ?ميليون تومان سوار پرايد هاي سال ?? يا ما قبل آن شويد.
پرايد هاي صندوق دار صبا اگر براي سال ?? يا ?? باشد در حدود ? تا ?.? ميليون تومان قيمت دارند و اگر مجهز به رينگو سيستم نيز باشند قيمت آنها به ?ميليون تومان نيز خواهد رسيد.
پژو يکي ديگر از پرمتقاضيان بازار خودروست. دست دوم هاي پژو بسته به اينکه مدلش چه باشد، قيمت هاي متفاوتي دارد. به طور مثال در حالي که پژ و ??? سال ?? در حدود ?? تا ?? ميليون تومان قيمت دارند که اين ميزان براي پژو glx??? سال ?? در حدود ?? تا ??ميليون تومان نوسان مي کند. مدل هاي ?? تا ?? پژو ???، دست کمي از قيمت پرايد صفر يعني ??ميليون تومان ندارند. اگر ??ميليون تومان بودجه داريد، پژوهاي ??? سالم مدل ?? تا ?? يا اوايل ??، مي تواند گزينه خوبي باشد.
اگر در جستجوي ??? هاي دست دوم نيز هستيد بايد بگوييم با بودجه کمتر از ??ميليون تومان، براي خريد ???هاي ساخته شده تا سال ?? گزينه هاي زيادي را خواهيد داشت که البته اکثر آنها قيمتي بالاتر از ??ميليون تومان دارند. البته با کمي جستجوي بيشتر ???ها سالمي که در سال ?? ساخته شده باشد را مي توانيد بيابيد.
براي طرفداران پژو پارس نيز که در بيشترين حالت ??ميليون تومان بودجه دارند توصيه مي شود به سراغ پژو پارس هاي ساخت مدل ?? و ماقبل آن بروند. درحاليکه پژو پرشيا ساخت سال ?? به قيمت ??ميليون تومان به فروش مي رسد که اين ميزان براي مدل سال ?? اين خودرو در دامنه ?? تا ??ميليون تومان در نوسان است.
دوو سي يلو از ديگر خودروهايي است که با بودجه کمتر از ??ميليون تومان قابل خريداري است. مدل هاي ?? سي يلو، از ?? تا ??ميليون تومان قيمت دارند.
گره يافتن ريوي زير ??ميليون تومان سخت است اما غير ممکن نيست. به طور مثال يک دستگاه ريوي مدل ?? ??ميليون تومان قيمت دارد و مدل ?? آن نيز تا ??ميليون تومان مي رسد.
سمندها نيز بسته به نوع مدلشان قيمت هاي متفاوتي دارند. خريد سمند با ??ميليون تومان غيرقابل تصور نيست. براي خريد يک دستگاه سمند ال ايکس سال ??، کافيست در حدود ?? تا ??ميليون تومان هزينه کنيد. مدل سال ?? اين خودرو نيز در حدود ??ميليون تومان مبادله مي شود. سمندهاي قديمي تر نيز درحالي ارزان تر هستند که قيمت آنها کمتر از ??ميليون تومان نيست. يک دستگاه سمند ايکس ? ساخت سال ??، به قيمت ??ميليون تومان آگهي شده است و مدل ??اين نوع سمند حتي به ??ميليون تومان نيز مي رسد.

پايان خبر/

نظرات

نظر دهید

نظر خود را در مورد این مطلب بگذارید .