مشاغل مورد نیاز


برنامه نویس اوراکلتهران
تکنسین خودروتهران
حسابداری حقوق و دستمزدTehran
حسابداری هزینهTehran Office
دستیار مدیر فروشTehran Office
مترجمTehran Office
مدیر پروژهBam/Tehran
مدیر سایتبم
مدیر فروش مناطقTehran Office
مسئول دفترTehran Office
معاون مدیر تولیدBam
نگهبانBam
کارشناس CRMTehran Office
کارشناس آموزشTehran
کارشناس ارشد IT-
کارشناس استاندارد سازیTehran Office
کارشناس امور نمایندگی هاTehran Office
کارشناس بازاریابیTehran Office
کارشناس بازرگانی خارجیTehran Office
کارشناس بانک اطلاعاتیتهران
کارشناس بومی سازی/ساخت داخلTehran Office
کارشناس پروژهتهران/بم
کارشناس پشتیبانی شبکهتهران
کارشناس تضمین کیفیتBam/ Tehran
کارشناس خرید داخلی-
کارشناس روابط عمومیTehran Office
کارشناس شبکهتهران
کارشناس شیمیتهران/بم
کارشناس فروشTehran Office
کارشناس فروش قطعاتTehran Office
کارشناس گارانتی و خدمات پس از فروش-
کارشناس لجستیکBam
کارشناس مرکز امداد-
کارشناس منابع انسانیTehran/Bam
کارشناس مهندسی تولیدBam
کارشناس مهندسی تکنولوژیTehran Office
کارشناس نصب تجهیزات مکانیکیتهران
کارشناس کنترل کیفیتBam

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com